Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup svačin prostřednictvím objednávkového systému

1) Všeobecná ustanovení

Kupující při registraci potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

2) Objednávka

Kupující může objednávku učinit v rámci svého účtu, kde má dopředu zaplacenou zálohu na čerpání svačin.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Podmínkou pro naplnění platnosti registrace je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží.

Objednávky jsou přijímány 7 dní v týdnu.

Je možné objednávat, stornovat a upravovat objednávku nejpozději do 10 hodin 55 minut 1 pracovního dne před dodáním svačiny.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce Vás budeme neprodleně kontaktovat.

3) Doprava

Objednané zboží doručuje pracovník donášky na sjednané výdejní místo spolupracující organizace – tedy školy, či firmy - ve sjednaný čas.

4) Forma úhrady

Předpokladem pro objednání je uhrazení zálohy kupujícím za svačinky na bankovní účet prodávajícího.

Minimální doporučená částka činí 400,- Kč. Objednávat lze pouze s dostatečným kreditem k nákupu zboží.

Objednáním se kredit odečte, v případě včasného zrušení objednávky Vám částku opět přičteme.

Nevyčerpaný kredit Vám na Vaši žádost převedeme zpět na VṚ účet.