Zdravá svačina facebook
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

↓ prohlédněte si náš sortiment ↓

O NÁS

 

Zdravá svačina je rozšířením činnosti sociálního podniku Možnosti tu jsou. Nabízíme školám a jejich žákům cenově dostupné a kaloricky vyvážené svačiny, zodpovědné vedení školních bufetů. Malým a středním podnikům připravíme občerstvení i jedinečný catering. Všechny naše produkty připravujeme z nejlepších ingrediencí, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby.
 
Nabízíme úplný servis včetně donášky na místo určení.
 
Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou chce tímto krokem zajistit další potřebné příjmy pro udržení sociálního podniku i pracovní rehabilitace a udržet či rozšiřovat nabídku pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám, kteří se na přípravě přímo podílí.
 
Naši lidé si zaměstnání skutečně váží, ke svojí práci přistupují s nadšením, láskou a pečlivostí, což se pozitivně odráží v našich výrobcích.