Zdravá svačina
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

↓ naši nabídku naleznete na konci stránky ↓

O NÁS

Zdravá svačina je rozšířením činnosti sociálního podniku Café Restaurant Kačaba. Nabízíme školám a jejich žákům cenově dostupné a kaloricky vyvážené svačiny z těch nejlepších surovin, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby.

To vše s donáškou až na místo určení a se zapojením zdravotně znevýhodněných pracovníků Kačaby, kteří se na výrobě svačin přímo podílí.

Kačaba chce tímto krokem zajistit další potřebné příjmy pro udržení sociálního podniku i pracovní rehabilitace a udržet či rozšiřovat nabídku pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám.

Naši lidé si zaměstnání skutečně váží, ke svojí práci přistupují s nadšením, láskou a pečlivostí, což se pozitivně odráží v našich výrobcích.