Zdravá svačina

Zdravá svačina je skvělým a praktickým řešením pro Vás i pro Vaše děti.

O nás

Zdravá svačina je rozšířením činnosti sociálního podniku Možnosti tu jsou. Nabízíme školám a jejich žákům cenově dostupné a kaloricky vyvážené svačiny, zodpovědné vedení školních bufetů. Malým a středním podnikům připravíme občerstvení i jedinečný catering. Všechny naše produkty připravujeme z nejlepších ingrediencí, které odpovídají současnému trendu i zdravotnímu hledisku dnešní doby.

Nabízíme úplný servis včetně donášky na místo určení.

Naše poslání

Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou chce tímto krokem zajistit další potřebné příjmy pro udržení sociálního podniku i pracovní rehabilitace a udržet či rozšiřovat nabídku pracovních míst zdravotně znevýhodněným osobám, kteří se na přípravě přímo podílí.

Naši lidé si zaměstnání skutečně váží, ke svojí práci přistupují s nadšením, láskou a pečlivostí, což se pozitivně odráží v našich výrobcích.